หน้าแรก
  -บริการด้านการบุคคล
  -ฝึกอบรม-สัมมนา
  -รับจ้างเหมาแรงงาน
  -กิจกรรมสัมพันธ์
ติดต่อเรา
 

 

 

 

     
 
การเขียนใบสมัครงาน
 

 

 

ในกระบวนการสมัครเข้าทำงานนั้น

    
นับได้ว่าใบสมัครเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเป็นสิ่งแรกที่นายจ้างใช้พิจารณาว่าจะสนใจบุคคลนั้นหรือไม่ใบสมัครที่ดีเด่นเท่านั้น จึงจะได้รับการคัดเลือกมาสอบสัมภาษณลักษณะทั่วไปของใบสมัครงาน โดยทั่วไปใบสมัครงานจะมีความยาวประมาณ 2-4 หน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งงานที่สมัครและเงินเดือนที่ต้องการ
2. รายละเอียดส่วนตัว
3. รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว
4. ประวัติการศึกษา
5. ประวัติการทำงาน
6. เรื่องอื่น ๆ เช่น งานอดิเรก สุขภาพ ความสามารถพิเศษ

ข้อแนะนำในการเขียนใบสมัครงาน

1. ผู้สมัครควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น ปากกา ยางลบ
2. ควรอ่านคำแนะนำในใบสมัครให้ละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. การกรอกใบสมัครต้องให้สะอาดเรียบร้อย และไม่ควรมีรอยขีดฆ่า
4. ควรกรอกใบสมัครให้เต็มทุกช่อง ที่บริษัทถามเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
5. ผู้สมัครควรแน่ใจเสียก่อนว่าคำตอบทุกๆคำตอบในใบสมัครสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้
หากนายจ้างต้องการ
6. ผู้สมัครควรซ้อมทดลองกรอกใบสมัครโดยอาจขอตัวอย่างใบสมัครงานได้จากบริษัทจัดหางาน
งานการแนะแนวเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนใบ
สมัครจริง

ข้อควรทราบในการกรอกรายละเอียดในใบสมัครงาน

1 .หลุมพรางฝ่ายบุคคล ตามปกติมีไว้ดักผู้ที่ไม่ละเอียดรอบคอบ ขาดการเตรียมตัว เช่น ชื่อ สกุล เขียนแยกช่องกัน ผู้สมัครที่ขาดความรอบคอบก็จะเขียนลงในช่องเดียวกัน
2. คำถาม "ตำแหน่งงานที่สมัคร"ควรระบุตำแหน่งที่แน่นอน หรืออาจระบุต่อท้ายว่า "หรือตำแหน่ง อื่นที่เหมาะสม"
3. ในกรณีที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้จริง ๆ เช่น ข้อมูลบุตรหรือภรรยา และคุณยังเป็นโสด
ก็ไม่ต้องกรอกอะไรลงไป ให้ใช้วิธีขีด (-)
4. ในการกรอกเกี่ยวกับเงินเดือนที่คาดหวังนั้น ไม่ควรระบุลงไปตรง ๆ แน่นอน เพราะว่าหาก บริษัท ไม่สามารถให้ได้ตามที่คุณระบุ อาจทำให้พลาดโอกาสได้ เพราะฉะนั้น ควรระบุอย่างกว้าง ๆ เช่น 6,000-8,000 หรืออาจระบุว่า "ตามตกลง"
5. ในการระบุชื่อบุคคลที่ใช้อ้างอิงในการสมัครงาน ควรเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ
ที่ผู้สมัครรู้จักดี และได้ขออนุญาตไว้เรียบร้อยแล้ว หากไม่รู้จักใครจริง ๆ ก็ควรระบุอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่เคยสอนผู้สมัค

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544-2546 บริษัท เอซ เอชอาร์ จำกัด 
 Copyright © 2006-2007 ACE-HR Co,Ltd All Rights Reserved.